Pomocniczy pracownik obsługi - Administracja Obiektu nr 2 - pełen etat

Wymagania:

- sprawność fizyczna;

- wykształcenie min. zasadnicze;

- mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku;

- umiejętność pracy w zespole;

- sumienność;

- dokładność;

- dyspozycyjność.

Przewidywana data zatrudnienia: 21.10.2016r.

Dodatkowe informacje: sporadyczne dyżury w soboty.

Dokumenty: CV, podanie o zatrudnieniem, kserokopia dokumentów poświadczających wykształcenie oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U.2015.2135) należy składać w Administracji Obiektu nr 2, pok. Nr 137 Al. Jana Pawła II/3 w dni robocze w godzinach 09:00-13:00 w terminie do 17.10.2016r.

Jednocześnie informujemy wszystkich kandydatów, że bez wyżej wymienionego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oferta pracy nie będzie rozpatrywana. Zastrzegamy sobie prawo do udzielania odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty.

 

Podmiot udostępniający: 

UMG Dział Kadr i Płac

Wytworzył informację:

Kierownik Administracji Obiektu nr 2
11.10.2016