Profesor zwyczajny w Katedrze Elektroniki Morskiej na Wydziale Elektrycznym AMG

DZIEKAN WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI

OGŁASZA KONKURS

na stanowisko profesora zwyczajnego w Katedrze Elektroniki Morskiej na Wydziale Elektrycznym AMG

Poszukujemy osoby do pracy na stanowisku profesora zwyczajnego w Katedrze Elektroniki Morskiej z tytułem profesora nauk technicznych. Kandydat powinien być przygotowany do prowadzenia zajęć dydaktycznych obejmujących: metrologię, projektowanie i konstrukcję urządzeń, półprzewodnikowe przyrządy mocy, zasilanie urządzeń elektronicznych, projektowanie układów scalonych, posiadać doświadczenie dydaktyczne, legitymować się doświadczeniem w pracy badawczej oraz posiadać udokumentowany dorobek naukowy.

Oferujemy zatrudnienie na podstawie mianowania.

W konkursie mogą brać udział osoby, które odpowiadają warunkom określonym w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r - Prawo o szkolnictwie wyższym. (Dz. U. nr 164 poz. 1365, z późn. zm.) oraz w Statucie AMG.

Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:

  1. podanie
  2. kwestionariusz osobowy,
  3. kopię nominacji profesorskiej
  4. wykaz najważniejszych publikacji.
  5. oświadczenia o podjęciu pracy na pełnym etacie w AMG

Termin składania wniosków: do 10 listopada 2016 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 17 listopada 2016 r.

Dokumenty konkursowe należy składać w Dziekanacie Wydziału Elektrycznego AM w Gdyni, ul. Morska 83-87, p. C-256A, C-257, tel.: 58-55-86-681

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

T. Ziniak
11.10.2016