Asystent w Katedrze Nawigacji na Wydziale Nawigacyjnym AMG

DZIEKAN WYDZIAŁU NAWIGACYJNEGO
AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI
ogłasza 
KONKURSU NA STANOWISKO
ASYSTENTA
w Katedrze Nawigacji 

Od kandydata na stanowisko asystenta wymaga się:

  • posiadania dyplomu magistra inżyniera,
  • wskazane posiadanie ważnego dyplomu oficera wachtowego, 
  • predyspozycji do pracy dydaktycznej,
  • znajomości języka angielskiego,
  • biegłej znajomości obsługi pakietu aplikacji biurowych (MS Office)

Osoby przystępujące do konkursu proszone są o nadesłanie:

  • podanie o zatrudnienie do Akademii Morskiej w Gdyni,
  • kserokopii posiadanych dyplomów,
  • życiorysu.

Na adres:
Akademia Morska
Katedra Nawigacji
Al. Jana Pawła II 3
    81-345 Gdynia 
(tel. 58 55 86 132)    

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa z dniem 17.10.2016 r.

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

Tomasz Neumann
04.10.2016