specjalista ds kontroli wewnętrznej - pełen etat - Pion Rektora

Wymagania kwalifikacyjne:

- wykształcenie wyższe,

- staż pracy co najmniej 3 lat

- bardzo dobra znajomość przepisów o finansach publicznych,  ustawy o rachunkowości, zasad gospodarki finansowej Uczelni,

- znajomość prawa o szkolnictwie wyższym,

- wysokie zdolności analityczne, umiejętność planowania spraw  związanych z wykorzystaniem środków budżetowych i unijnych,

- wysokie zdolności interpersonalne, w tym umiejętność  zarządzania zespołem

Przewidywana data zatrudnienia: 1 listopada 2016 roku

Dokumenty: CV, list motywacyjny oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U.2015.2135) należy składać na adres kadryrekatam.gdynia.pl w terminie do 26 października 2016 r. do godz. 12.00.

Jednocześnie informujemy wszystkich kandydatów, że bez wyżej wymienionego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oferta pracy nie będzie rozpatrywana. Zastrzegamy sobie prawo do udzielania odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty.

Podmiot udostępniający: 

UMG Dział Kadr i Płac

Wytworzył informację:

Rektor
19.10.2016