Referent / Specjalista ds. osobowych - Dział Kadr i Płac - pełen etat

Wymagania:

- wykształcenie wyższe;

- doświadczenie w pracy kadrowej;

- bardzo dobra znajomość przepisów prawa pracy, prawa ubezpieczeń społecznych;

- znajomość prawa o szkolnictwie wyższym;

- doświadczenie w pracy na systemach klasy ERP.

Przewidywana data zatrudnienia: listopad 2016r.

Dodatkowe informacje: umowa na czas określony.

Dokumenty: CV,  podanie o zatrudnienie, kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U.2015.2135) należy składać w Dziale Kadr i Płac pokój F-26 lub na e-mail: administracjaatpraca.am.gdynia.pl do dnia 14.11.2016r.

Jednocześnie informujemy wszystkich kandydatów, że bez wyżej wymienionego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oferta pracy nie będzie rozpatrywana. Zastrzegamy sobie prawo do udzielania odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty.

 

Podmiot udostępniający: 

UMG Dział Kadr i Płac

Wytworzył informację:

P.O. Kierownik Działu Kadr i Płac
02.11.2016