Oficer Wachtowy na statku szkolnym Dar Młodzieży

stanowisko: Oficer wachtowy

wymiar etatu: pełen etat

wymagania kwalifikacyjne, wykształcenie, praktyka: 

- dyplom Oficera Wachtowego

- doświadczenie na stanowisku Oficera Wachtowego

- aktualne Międzynarodowe Morskie Świadectwo Zdrowia

- Świadectwa przeszkolenia:

   - w zakresie wykorzystania radaru i ARPA na poziomie operacyjnym

   - ratownika

   - ochrony p.poż. stopnia wyższego

   - pierwszej pomocy medycznej

   - ogólne operatora GMDSS

   - dla członków załóg z przydzielonymi obowiązkami w zakresie ochrony statku

Przewidywana data zatrudnienia: 2 grudnia 2016 roku

Dokumenty: CV, list motywacyjny oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U.2015.2135) należy składać na adres armatoratam.gdynia.pl w terminie do 21.11. 2016 roku.

Jednocześnie informujemy wszystkich kandydatów, że bez wyżej wymienionego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oferta pracy nie będzie rozpatrywana. Zastrzegamy sobie prawo do udzielania odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty.

Załączniki: 

Podmiot udostępniający: 

UMG Dział Kadr i Płac

Wytworzył informację:

Dział Armatorski
02.11.2016