Starszy Oficer Mechanik na statku szkolnym Dar Młodzieży

Stanowisko: Starszy Oficer Mechanik

Wymiar czasu pracy: 1 etat

Wymagania kwalifikacyjne/Wykształcenie/Praktyka

- dyplom Starszego Oficera Mechanika na statkach o mocy maszyn od 750 do 3000 kW,

- co najmniej 3 – lenie doświadczenie na stanowisku Starszego Oficera Mechanika

- Międzynarodowe Morskie Świadectwo Zdrowia

Aktualne odpowiednie świadectwa (w tym:

- Świadectwo ISM Code

- Świadectwo przeszkolenia dla członków załóg z przydzielonymi obowiązkami w zakresie ochrony statku).

Przewidywana data zatrudnienia: 14 listopada 2016r.

Dokumenty

Aplikację (CV  i  list motywacyjny), podanie o zatrudnienie oraz oświadczenie „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U.2015.2135)" prosimy przesyłać w terminie do 07.11.2016r. na adres  armatoratam.gdynia.pl podając w tytule nazwę stanowiska.

Jednocześnie informujemy wszystkich kandydatów, że bez wyżej wymienionego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oferta pracy nie będzie rozpatrywana. Zastrzegamy sobie prawo do udzielania odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty.

Załączniki: 

Podmiot udostępniający: 

UMG Dział Kadr i Płac

Wytworzył informację:

Dział Armatorski
02.11.2016