Kierownik Dziekanatu - Wydział Elektryczny - pełen etat

Wymagania:

- Wykształcenie wyższe magisterskie (mile widziane na kierunku zarządzanie);

- Minimum 6 lat stażu pracy w uczelni wyższej (mile widziane doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym);

- Biegła znajomość języka angielskiego;

- Znajomość podstawowego oprogramowania biurowego;

- Umiejętność pracy pod presją czasu;

- Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole;

- Entuzjazm wobec rozwiązywania złożonych problemów, konsekwencja w działaniu i samodzielność;

- Znajomość podstawowych przepisów prawa i procedur administracyjnych.

Przewidywana data zatrudnienia: grudzień 2016r.

Dokumenty: CV,  list motywacyjny oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U.2015.2135) należy kierować na adres e-mail: wedtatam.gdynia.pl do dnia 18.11.2016r.

Jednocześnie informujemy wszystkich kandydatów, że bez wyżej wymienionego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oferta pracy nie będzie rozpatrywana. Zastrzegamy sobie prawo do udzielania odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty.

Podmiot udostępniający: 

UMG Dział Kadr i Płac

Wytworzył informację:

Dziekan Wydziału Elektrycznego
07.11.2016