Starszy portier - Studencki Dom Marynarza nr 4 - 1/2 etatu

Wymagania:

- dyspozycyjność  do pracy zmianowej, również w weekendy i święta;

- wysoka kultura osobista;

- dobra organizacja pracy;

- samodzielność, odpowiedzialność, rzetelność;

- mile widziane doświadczenie w branży hotelarskiej i pracy z klientem;

- radzenie sobie w trudnych sytuacjach.

Przewidywana data zatrudnienia: listopad 2016r.

Dokumenty: CV oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U.2015.2135) należy składać w Dziale Kadr i Płac pok. F-26 w terminie do 18.11.2016 roku.

Jednocześnie informujemy wszystkich kandydatów, że bez wyżej wymienionego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oferta pracy nie będzie rozpatrywana. Zastrzegamy sobie prawo do udzielania odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty.

Podmiot udostępniający: 

UMG Dział Kadr i Płac

Wytworzył informację:

Kanclerz AMG
10.11.2016