Konkurs na stanowisko wykładowcy w grupie pracowników dydaktycznych

REKTOR UNIWERSYTETU MORSKIEGO W GDYNI

OGŁASZA KONKURS

NA STANOWISKO

WYKŁADOWCY JĘZYKA ANGIELSKIEGO

W GRUPIE PRACOWNIKÓW DYDAKTYCZNYCH 

DATA OGŁOSZENIA KONKURSU: 22.01.2020

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 24.02.2020, godz. 14.00

TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: 25.02.2020

 

WARUNKI ZATRUDNIENIA:

 • zatrudnienie w Studium Języków Obcych Uniwersytetu Morskiego w Gdyni;
 • zatrudnienie w pełnym wymiarze etatu w Uniwersytecie Morskim, który będzie stanowić podstawowe miejsce pracy.

 

WYMAGANIA PODSTAWOWE:

 • dyplom magistra filologii angielskiej w specjalności nauczycielskiej lub równorzędny,
 • nie mniej niż pięć lat stażu pracy dydaktycznej.

 

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • doświadczenie w nauczaniu specjalistycznego języka angielskiego z zakresu, np.: Maritime English, Business English lub English for Special Purposes,
 • dyspozycyjność do prowadzenia zajęć w soboty i niedziele.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. podanie do Rektora Uniwersytetu Morskiego w Gdyni,
 2. życiorys,
 3. kwestionariusz osobowy,
 4. odpis dyplomu,
 5. aktualny dorobek zawodowy.

 

DODATKOWE INFORMACJE:

 • w ramach zatrudnienia oferujemy pakiet medyczny dla pracowników oraz kartę Multisport.

 

Adres korespondencyjny:

Uniwersytet Morski w Gdyni, Biuro Studium Języków Obcych, ul. Morska 81-87,

81-225 Gdynia, tel. (58) 55 86 636, e-mail: biuroatsjo.umg.edu.pl

 

Prosimy o umieszczenie na przesyłanych dokumentach klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego (zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych).

 

W przypadku wzięcia udziału w procesie rekrutacji należy zapoznać się z informacjami dot. przetwarzania danych osobowych pod adresem http://www.umg.edu.pl/rekrutacja-do-pracy.

 

Zastrzegamy sobie prawo do udzielania odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty oraz możliwość odwołania rekrutacji bez podania przyczyny. 

 

Informujemy, że ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor UMG.

Podmiot udostępniający: 

UMG Zespół do Spraw Kształcenia

Wytworzył informację:

j.andrzejewska
22.01.2020
Wprowadzenie:
J.Andrzejewska 22.01.2020
Ostatnia modyfikacja:
J.Andrzejewska 22.01.2020