KONKURS NA STANOWISKO ASYSTENTA W GRUPIE PRACOWNIKÓW DYDAKTYCZNYCH W DYSCYPLINIE NAUKOWEJ NAUKI O ZIEMI I ŚRODOWISKU

DZIEKAN WYDZIAŁU MECHANICZNEGO UNIWERSYTETU MORSKIEGO W GDYNI

ogłasza konkurs

NA STANOWISKO ASYSTENTA

W GRUPIE PRACOWNIKÓW DYDAKTYCZNYCH
W DYSCYPLINIE  NAUKOWEJ NAUKI O ZIEMI I ŚRODOWISKU

 

INSTYTUCJA: Uniwersytet Morski w Gdyni - Wydział Mechaniczny, Katedra Fizyki

MIASTO: Gdynia

STANOWISKO: asystent dydaktyczny

DYSCYPLINA NAUKOWA: Nauki o Ziemi i Środowisku

DATA OGŁOSZENIA: 21.09.2020 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 21.10.2020 r. godz. 14.00

TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: 04.11.2020 r.

LINK DO STRONY: umg.edu.pl/rekrutacja-do-pracy

SŁOWA KLUCZOWE: fizyka, asystent, pomiary fizyczne, środowisko morskie

WARUNKI ZATRUDNIENIA:

 • zatrudnienie w Katedrze Fizyki Wydziału Mechanicznego Uniwersytetu Morskiego w Gdyni,
 • zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy w Uniwersytecie Morskim w Gdyni, które będzie stanowić podstawowe miejsce pracy.

WYMAGANIA PODSTAWOWE:

 • posiadany tytuł zawodowy magistra fizyki lub magistra edukacji w zakresie fizyki,
 • biegła znajomość języka angielskiego,
 • dyspozycyjność, gotowość do badań terenowych i tygodniowych rejsów badawczych,
 • determinacja do napisania pracy doktorskiej,
 • przygotowanie pedagogiczne do prowadzenia zajęć oraz umiejętność programowania w środowisku Matlab / Fortran / C++ będą dodatkowymi atutami,
 • znajomość języka polskiego w zakresie umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora UMG,
 • CV,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich,
 • kserokopia posiadanych dyplomów i certyfikatów językowych.

DODATKOWE INFORMACJE:

 • w ramach zatrudnienia oferujemy pakiet medyczny dla pracowników oraz kartę Multisport.

ADRES KORESPONDENCYJNY

Uniwersytet Morski w Gdyni, Katedra Fizyki

ul. Morska 81-87

81-225 Gdynia

pok. C118, tel.: (48-58) 55 86 563

e-mail: h.toczekatwm.umg.edu.pl

W przypadku wzięcia udziału w procesie rekrutacji należy zapoznać się z informacjami dot. przetwarzania danych osobowych pod adresem http://www.umg.edu.pl/rekrutacja-do-pracy.

Zastrzegamy sobie prawo do udzielania odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty.

Zastrzegamy sobie prawo odwołania rekrutacji bez podania przyczyny oraz informujemy, że ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor.

 

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW

 

INSTYTUCJA:    UNIWERSYTET MORSKI W GDYNI, WYDZIAŁ MECHANICZNY, KATEDRA FIZYKI

MIASTO: GDYNIA

STANOWISKO: ASYSTENT DYDAKTYCZNY

DYSCYPLINA NAUKOWA: Nauki o Ziemi i Środowisku

DATA OGŁOSZENIA: 21.09.2020

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 21.10.2020 godz. 14.00

LINK DO STRONY: umg.edu.pl/rekrutacja-do-pracy

SŁOWA KLUCZOWE: fizyka, asystent, pomiary fizyczne, środowisko morskie                           

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):  

Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:

 • podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora UMG,
 • życiorys,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich,
 • kserokopia posiadanych dyplomów i certyfikatów językowych.

 

FORM FOR EMPLOYERS

INSTITUTION:  GDYNIA MARITIME UNIVERSITY, FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING , PHYSICS DEPARTMENT

CITY: GDYNIA

POSITION: TEACHING ASSISTANT

DISCIPLINE: Earth and environment sciences

POSTED: 21.09.2020 r.

EXPIRES: 21.10.2020 r., H: 14.00

WEBSITE: umg.edu.pl/rekrutacja-do-pracy

KEYWORDS: physics, research assistant, physical measurements, marine environment

DESCRIPTION (field, expectations, comments):

The application for competition should include:   

 • application letter for a job addressed to the rector of Gdynia Maritime University;
 • short CV
 • copy of diploma of graduation,
 • photocopies of diploma.

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

M.Malinowska
21.09.2020
Wprowadzenie:
m_malinowska 21.09.2020
Ostatnia modyfikacja:
m_malinowska 22.09.2020