Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Nawigacji na Wydziale Nawigacyjnym

DZIEKAN WYDZIAŁU NAWIGACYJNEGO
UNIWERSYTETU MORSKIEGO W GDYNI

ogłasza konkurs

NA STANOWISKO ASYSTENTA
W GRUPIE PRACOWNIKÓW BADAWCZO-DYDAKTYCZNYCH
W DYSCYPLINIE NAUKOWEJ INŻYNIERIA LĄDOWA I TRANSPORT

 

DATA OGŁOSZENIA KONURSU: 22.09.2020

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 22.10.2020, 14:00

TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKUKRSU: 23.10.2020

 

WARUNKI ZATRUDNIENIA:

 • zatrudnienie w pełnym wymiarze etatu w Uniwersytecie Morskim w Gdyni, który będzie stanowić podstawowe miejsce pracy.

WYMAGANIA PODSTAWOWE:

 • posiadania tytułu zawodowego magistra inżyniera w dziedzinie nauk technicznych (transport, informatyka, automatyka i robotyka, elektronika, elektrotechnika)
 • znajomości w stopniu co najmniej dobrym przynajmniej jednego z wymienionych języków programowania: Python, C/C++
 • wiedzy niezbędnej do prowadzenia zajęć dydaktycznych z przedmiotów: technologie informacyjne, sieci komputerowe oraz informatyka

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora UMG;
 • CV;
 • kserokopia posiadanych dyplomów.

DODATKOWE INFORMACJE:

 • w ramach zatrudnienia oferujemy pakiet medyczny dla pracowników oraz kartę Multisport.

Adres korespondencyjny:

Uniwersytet Morski w Gdyni, Biuro Dziekana Wydziału Nawigacyjnego, al. Jana Pawła II 3, 81-345 Gdynia, tel. (58) 558 61 34, e-mail: biuroatwn.umg.edu.pl

 

 

 

 

 

 

Informujemy, że istnieje możliwość dalszego przetwarzania danych osobowych kandydatów dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych. W przypadku wyrażenia takiej woli, proszę o umieszczenie dodatkowego oświadczenia o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych”.

W przypadku wzięcia udziału w procesie rekrutacji należy zapoznać się z informacjami dot. przetwarzania danych osobowych pod adresem http://www.umg.edu.pl/rekrutacja-do-pracy.

Zastrzegamy sobie prawo do udzielania odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty.

Zastrzegamy sobie prawo odwołania rekrutacji bez podania przyczyny oraz informujemy, że ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor.

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW

 

 

INSTYTUCJA: ...UNIWERSYTET MORSKI, WWYDZIAŁ NAWIGACYJNY, KATEDRA NAWIGACJI...............

MIASTO: ...GDYNI............................................................................................................................

STANOWISKO: ....ASYSTENT BADAWCZO-DYDAKTYCZNY..................................................................

DYSCYPLINA NAUKOWA: ...INŻYNIERIA LĄDOWA I TRANSPORT.........................................................

DATA OGŁOSZENIA: ....22.09.2020 r..................................................................................................

TERMIN SKŁADANIA OFERT: ...22.10.2020 r.......................................................................................

LINK DO STRONY: http://www.umg.edu.pl/rekrutacja-do-pracy

SŁOWA KLUCZOWE: ... transport, informatyka, automatyka i robotyka, elektronika, elektrotechnika

WYMAGANIA PODSTAWOWE:

 • posiadania tytułu zawodowego magistra inżyniera w dziedzinie nauk technicznych (transport, informatyka, automatyka i robotyka, elektronika, elektrotechnika)
 • znajomości w stopniu co najmniej dobrym przynajmniej jednego z wymienionych języków programowania: Python, C/C++
 • wiedzy niezbędnej do prowadzenia zajęć dydaktycznych z przedmiotów: technologie informacyjne oraz informatyka

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora UMG;
 • CV;
 • kserokopia posiadanych dyplomów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                             

                                                             FORM FOR EMPLOYERS

                                           

INSTITUTION: ...MARITIME UNIVERSITY, FACULTY OF NAVIGATION, DEPARTMENT OF NAVIGATION.

CITY: ...GDYNIA...............................................................................................................................

POSITION: ... research and teaching assistant.........................................................................

DISCIPLINE: ... civil and transport engineering........................................................................

POSTED: ....22.09.2020....................................................................................................................

EXPIRES: ….22.10.2020....................................................................................................................

WEBSITE          http://www.umg.edu.pl/rekrutacja-do-pracy

KEY WORDS    : ... transport, IT, automatics and robotics, electronics, electrical engineering .............

DESCRIPTION (field, expectations, comments):

The research assistant candidate should have:

 • MSc Eng diploma in technical science (transport, IT, automatics and robotics, electronics, electrical engineering)
 • at least good programming skills in C/C++ or Python language
 • knowledge required for teaching of computer science and information technologies

Applying candidates are asked to prepare:

 • an application for a job;
 • short CV;
 • photocopies of diploma.

 

 

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

T. Neumann
22.09.2020
Wprowadzenie:
T.Neumann 22.09.2020
Ostatnia modyfikacja:
T.Neumann 22.09.2020