Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Matematyki na Wydziale Nawigacyjnym

DZIEKAN WYDZIAŁU NWIGACYJNEGO

UNIWERSYTETU MORSKIEGO W GDYNI

ogłasza konkurs

NA STANOWISKO ASYSTENTA

W GRUPIE PRACOWNIKÓW BADAWCZO-DYDAKTYCZNYCH

W DYSCYPLINIE  NAUKOWEJ MATEMATYKA/INFORMATYKA

 

DATA OGŁOSZENIA KONURSU: 23.09.2020

TERMIN SKŁADANIA OFERT:  23.10.2020 , godz. 14:00

TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKUKRSU: 24.10.2020

 

WARUNKI ZATRUDNIENIA:

- zatrudnienie w Katedrze Matematyki Wydziału Nawigacyjnego Uniwersytetu Morskiego w Gdyni;

- zatrudnienie w pełnym wymiarze etatu w Uniwersytecie Morskim w Gdyni, który będzie stanowić podstawowe miejsce pracy.

 

WYMAGANIA PODSTAWOWE:

- dyplom magistra/magistra inżyniera matematyki lub informatyki;

- predyspozycje do pracy dydaktycznej i naukowej;

- znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

 

 

WYMAGANIA DODATKOWE:

- brak

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

- podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora UMG;

- CV;

- kserokopia posiadanych dyplomów.

 

DODATKOWE INFORMACJE:

- w ramach zatrudnienia oferujemy pakiet medyczny dla pracowników oraz kartę Multisport.

 

Adres korespondencyjny:

Katedra Matematyki, Uniwersytet Morski, ul. Morska 81-87, 81-225 Gdynia, pok.:  C.306, tel.: (48-58) 5586233, e-mail: kmatwn.umg.edu.pl

Informujemy, że istnieje możliwość dalszego przetwarzania danych osobowych kandydatów dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych. W przypadku wyrażenia takiej woli, proszę o umieszczenie dodatkowego oświadczenia o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych”.

W przypadku wzięcia udziału w procesie rekrutacji należy zapoznać się z informacjami dot. przetwarzania danych osobowych pod adresem http://www.umg.edu.pl/rekrutacja-do-pracy.

Zastrzegamy sobie prawo do udzielania odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty.

Zastrzegamy sobie prawo odwołania rekrutacji bez podania przyczyny oraz informujemy, że ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW

 

 

INSTYTUCJA: ...UNIWERSYTET MORSKI, Wydział Nawigacji, Katedra Matematyki

MIASTO: ...GDYNIA.................................................................................................................

STANOWISKO: ....ASYSTENT.................................................................

DYSCYPLINA NAUKOWA:.MATEMATYKA /  INFORMATYKA.................................................................

DATA OGŁOSZENIA: ....…...23.09.2020.........

TERMIN SKŁADANIA OFERT: .....23.10.2020........

LINK DO STRONY: ..................................................................................................................

SŁOWA KLUCZOWE: ... matematyka, informatyka, statystyka, niezawodność, bezpieczeństwo, analiza systemowa…………………...............................................................                                           

 

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi): …Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:

- podanie,

- życiorys,

- ankietę personalną ze zdjęciem,

- odpis dyplomu ukończenia studiów,

- dyplom magistra matematyki lub informatyki,

- inne dyplomy potwierdzające dodatkowe kwalifikacje.                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORM FOR EMPLOYERS

 

INSTITUTION       MARITIME UNIVERSITY, Faculty of Navigation, Department of Mathematics

CITY                 GDYNIA

POSITION        ASSISTANT

DISCIPLINE     MATHEMATICS/INFORMATICS

POSTED           23.09.2020

EXPIRES          23.10.2020

WEBSITE       

     KEY WORDS    mathematics, informatics, statistics, reliability, safety, system  analysis

 

DESCRIPTION (field, expectations, comments):

The application for competition should include:   

- application letter,

- Curriculum Vitae,

- personal survey,

- copy of diploma of graduation,

- diploma of Master degree in mathematics or informatics,

- PhD diploma,

- confirmation of teaching experience at university,

- other diplomas justifying additional qualifications.

 

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

T. Neumann
23.09.2020
Wprowadzenie:
T.Neumann 23.09.2020
Ostatnia modyfikacja:
T.Neumann 23.09.2020