Informacja o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego realizowanego w ramach Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020

 

Zgodnie z art. 33, ust 4a ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020, podaje się do publicznej wiadomości informację o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego dotyczącego „Opracowania innowacyjnej metody wyznaczania precyzyjnej trajektorii pojazdu szynowego”, indeksowanym akronimem SATTRACK, realizowanego w ramach Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020. Głównym celem projektu jest zaprojektowanie oraz skonstruowanie mobilnej platformy pomiarowej, umożliwiającej wyznaczenie parametrów geometrycznych osi toru. Realizacja projektu w partnerstwie pozwoli na opracowanie innowacyjnej metodyki wysoce dokładnego wyznaczania parametrów geometrycznych osi toru z zastosowaniem optymalnych rozwiązań technologicznych z zakresu pomiarów satelitarnych, inercjalnych oraz technologii skanowania laserowego, przy użyciu aparatury pomiarowej najnowszej generacji oraz z zastosowaniem nowoczesnych metod geodezyjnego rachunku wyrównawczego. Partnerem wiodącym w projekcie jest Politechnika Gdańska.

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

Dział Nauki i Współpracy
19.09.2018
Wprowadzenie:
D.Bogusz 19.09.2018
Ostatnia modyfikacja: