Prorektor ds. Studenckich

Dr hab. inż. Mirosław Czechowski
profesor UMG


Ukończone studia i uzyskane stopnie oraz tytuły naukowe:

 • Doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie budowa i eksploatacja maszyn, Akademia Morska w Szczecinie, Wydział Mechaniczny (2014)
 • Doktor nauk technicznych, Akademia Marynarki Wojennej, Wydział Mechaniczno-Elektryczny (1993)
 • Magister inżynier mechanik, Politechnika Gdańska, Wydział Mechaniczny-Technologiczny (1981)

Zatrudnienie:

 • Profesor Uniwersytetu Morskiego w Gdyni w Katedrze Materiałów Okrętowych i Technologii Remontów (2014-obecnie)
 • Adiunkt w KMOiTR Akademii Morskiej w Gdyni (1993-2014)
 • Wykładowca w KMOiTR Akademii Morskiej w Gdyni (1987-1991)
 • Starszy asystent w KMOiTR Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni (1987-1991)
 • Asystent w Instytut Siłowni Okrętowych Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni (1982-1097)
 • Asystent stażysta Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni (1981-1982)

Pełnione funkcje:

 • Kierownik robót remontowych - Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe Nowych Organizacji i Technologii, IWNOT w Gdańsku (1988–1992)
 • Kierownik Katedry Materiałów Okrętowych i Technologii Remontów (1999–2003)
 • Prodziekan Wydziału Mechanicznego ds. dydaktycznych (2005–2008)
 • Prodziekan Wydziału Mechanicznego ds. dydaktycznych (2008–2012)
 • Członek Rady Wydziału Mechanicznego (2005-2019)
 • Członek Senatu UMG (2012-2020)
 • Przewodniczący Senackiej Komisji ds. Kształcenia (2012-2019)
 • Członek Senackiej Komisji ds. Finansów (2012-2019)
 • Pełnomocnik Rektora ds. ISO (2012-2016)
 • Prorektor ds. Kształcenia AMG (2012–2016)
 • Prorektor ds. Kształcenia UMG (2016–2019)

Tematyka badawcza:

 • Stopy aluminium stosowane na konstrukcie morskie
 • Spawanie stopów aluminium
 • Badanie mechanizmów niszczenia złączy spajanych stopów Al
 • Spajanie stopów aluminium metodą FSW
 • Spawalność stali kadłubowych wysokiej wytrzymałości

Aktywność naukowa, dydaktyczna oraz organizacyjna:

 • Autor i współautor około 100 publikacji i referatów, w tym: 1 monografia; 53 artykułów w czasopismach recenzowanych; 2 skrypty, 8 raportów z prac badawczych
 • W latach 2002-2004 kierownik projektu badawczego KBN

Nagrody i wyróżnienia:

 • Nagroda Ministra stopnia III za szczególne osiągnięcia w działalności dydaktyczno-wychowawczej - 1984
 • Nagroda Rektora AMG w Gdyni za działalność naukową – 1987, 1988, 1994, 2004, 2005, 2006, 2010, 2014, 2016, 2017, 2018
 • Odznaczenia: Zasłużony Pracownik Morza, Brązowy i Srebrny Krzyż Zasługi (1999, 2004), Medal Komisji Edukacji Narodowej (2008), Medal złoty za długoletnią służbę (2011)

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni