Rejs do kariery

Program: 

Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Temat: Nowe obszary i formy aktywizowania osób pozostających bez zatrudnienia, w tym osób w trakcie ostatniego roku nauki, w ekonomii społec

Termin: 

16.08.2011 - 16.10.2013

Instytucja finansująca: 

NCBiR

Kierownik projektu: 

mgr Izabela Średzińska

Opieka nad projektem w UMG: 

Dział Nauki (RNN)

Więcej informacji: https://mapadotacji.gov.pl/projekty/688196/

W latach 2011 - 2013 Biuro Karier Studenckich realizowało innowacyjny projekt „Rejs do kariery” w ramach którego stworzone zostało narzędzie wspomagające absolwentów w wychodzeniu na rynek pracy