Kontakt

Rada Kół Naukowych
Uniwersytet Morski w Gdyni
81-225 Gdynia ul. Morska 81-87
e-mail: rknatumg.edu.pl

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni