O nas

 

Czym jest Rada Kół Naukowych?

Rada Kół Naukowych jest ciałem doradczym władz Uniwersytetu Morskiego w Gdyni w sprawach związanych ze studenckim ruchem naukowym. Opiniuje propozycję podziału środków materialnych przeznaczonych przez organy uczelni, dla kół naukowych i organizacji studenckich. Naszym zadaniem jest działanie na rzecz zrzeszania, rozwoju i integracji studenckiego ruchu naukowego. RKN to miejsce dla zdolnych i ambitnych studentów, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności.

Jakie są cele Rady Kół Naukowych?

  • Reprezentowanie Kół Naukowych przed Władzami Uniwersytetu Morskiego oraz na forum ogólnopolskim i międzynarodowym wobec instytucji, które są zainteresowane współpracą z Kołami Naukowymi.
  • Współtworzenie platformy współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy Kołami Naukowymi na Uniwersytecie Morskim, polskimi i zagranicznymi uczelniami, oraz organizacjami o charakterze podobnym do RKN.
  • Wspieranie rozwoju Kół Naukowych.
  • Pozyskiwanie funduszy na działalność Kół Naukowych.
  • Zrzeszanie oraz integrowanie członków Kół Naukowych.
  • Organizowanie Uczelnianego seminarium kół naukowych
  • Wydawanie publikacji „Prace Kół Naukowych UMG”

Jaka jest struktura Rady?

Rada składa się z delegatów - po jednym z każdego Koła. Radzie przewodzi Zarząd wybierany spośród delegatów. To oni mają prawo głosu w imieniu swojego Koła. ALE każdy członek Koła Naukowego ma prawo do przyjścia na posiedzenie i zabrania głosu w dyskusji. To członkowie Kół Naukowych realizują projekty i inicjatywy RKN.

Ważne, że każdy członek Koła Naukowego może działać w projektach realizowanych przez RKN i wspierać bieżącą działalność Rady. Im jest więcej działających osób, tym więcej jesteśmy w stanie osiągnąć.

Firmy zainteresowane współpracą ze Studenckimi Kołami Naukowymi Uniwersytetu Morskiego w Gdyni serdecznie zapraszamy!

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni