Rozwój bazy badawczej i dorobku naukowego pracowników Wydziału Elektrycznego Akademii Morskiej w Gdyni

Program: 

Regionalna Inicjatywa Doskonałości

Termin: 

01.01.2019 - 31.12.2023

Instytucja finansująca: 

MEiN

Kierownik projektu: 

prof. dr hab. inż. Krzysztof Górecki

Opieka nad projektem w UMG: 

Dział Nauki (RNN)