Skład Wydziałowej Komisji Wyborczej na Wydziale Mechanicznym