Skład Wydziałowej Komisji Wyborczej na Wydziale Nawigacyjnym