SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI WYBORCZEJ AKADEMII ZWIĄZANE Z WYBORAMI ORGANÓW JEDNOOSOBOWYCH, OSÓB PEŁNIĄCYCH FUNKCJE Z WYBORU ORAZ PRZEDSTAWICIELI DO ORGANÓW KOLEGIALNYCH NA KADENCJĘ 2016-2020.