Staż naukowy na Uniwersytecie w Rijece dotyczący badana dokładności pozycjonowania systemów GNSS stosowanych w nawigacji i hydrografii morskiej

Program: 

MINIATURA 4

Termin: 

12.12.2020 - 11.12.2021

Instytucja finansująca: 

NCN

Kierownik projektu: 

dr inż. Mariusz Specht

Opieka nad projektem w UMG: 

Dział Nauki (RNN)