Stworzenie prototypu systemu monitorowania obciążeń nabrzeży i umocnień dna w rejonie cumowania statków wraz z wdrożeniem na rynek gotowego produktu przez firmę Enamor Sp. z o.o. z Gdyni

Program: 

: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, OP 1 Komercjalizacja wiedzy, Działanie 1.1. Ekspansja przez innowacje, Poddziałanie 1.1.1. Ekspansja przez innowacje - wsparcie dotacyjn

Termin: 

01.04.2017 - 30.04.2020

Instytucja finansująca: 

Agencja Rozwoju Pomorza

Kierownik projektu: 

dr hab. inż. Teresa Abramowicz-Gerigk, prof. UMG

Opieka nad projektem w UMG: 

Dział Współpracy (RWW)