System inwentaryzacji technicznej nabrzeży portowych

Program: 

Studenckie koła naukowe tworzą innowacje

Termin: 

11.06.2021 - 10.06.2022

Instytucja finansująca: 

MEiN

Kierownik projektu: 

dr inż. Adam Kaizer

Opieka nad projektem w UMG: 

Dział Nauki (RNN)

Dofinansowano ze środków budżetu państwa.

Kwota finansowania: 23 200 zł.

Celem projektu jest stworzenie kompletnego systemu badającego wieloaspektowo poziom skorodowania oraz wyeksploatowania nabrzeży portowych pozwoli zidentyfikować, ocenić i zwizualizować stan techniczny nabrzeży bez angażowania jednostek, które wymagają dużej dawki energii, emitują zanieczyszczenie do środowiska i wymagają często zamrożenia działalności portu na danym obszarze, tak aby zapewnić bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom badań oraz jakość otrzymanych pomiarów.

W przypadku innowacyjnego urządzenia, które opracuje Koło Naukowe ISTL UMG, energia niezbędna do jego pracy jest na minimalnym poziomie. Dodatkowo nie wymaga angażowania dodatkowych nakładów zarówno w postaci sprzętowej, jak i ludzkiej. Nie ma potrzeby ograniczać lub zatrzymywać ruch na danym obszarze portu. Natomiast jakość uzyskanych wyników jest na najwyższym poziomie. Wszystkie te elementy powodują, iż proponowane rozwiązanie jest nie tylko przyjazne dla środowiska, ale przede wszystkim jest innowacyjne w skali kraju jak i Europy oraz wpisuje się w zrównoważony rozwój, co jest jednym z głównych wyzwań XXI wieku.