Sztuczna inteligencja w zastosowaniach przemysłowych

Program: 

Studenckie koła naukowe tworzą innowacje

Termin: 

08.07.2021 - 07.07.2022

Instytucja finansująca: 

MEiN

Kierownik projektu: 

dr inż. Monika Rybczak

Opieka nad projektem w UMG: 

Dział Nauki (RNN)

Dofinansowano ze środków budżetu państwa.

Kwota finansowania: 17 620 zł.

Celem projektu jest zbadanie jednostki przetwarzania neuronowego firmy Siemens. Przede wszystkim proponowana przez firmę jednostka AI jest najnowszym osiągnięciem, które planowane jest do wprowadzenia na rynek sprzedaży do przemysłu. Jest to innowacyjne rozwiązanie, z którym studenci koła naukowego będą musieli się zapoznać, a następnie zbadać i przetestować na symulacjach komputerowych, a później na rzeczywistych obiektach.