Udostępnianie zbiorów naukowo-historycznych dziedzictwa polskiego szkolnictwa morskiego

Program: 

Program Społeczna Odpowiedzialność Nauki / moduł - Wsparcie dla bibliotek naukowych

Termin: 

01.12.2021 - 30.11.2023

Instytucja finansująca: 

MEiN

Kierownik projektu: 

mgr Joanna Stasiak

Opieka nad projektem w UMG: 

Dział Nauki (RNN)

Dofinansowano ze środków budżetu państwa.

Kwota dofinansowania: 211 300 zł.
Całkowita wartość projektu: 249 900 zł.

Realizacja projektu ma zapewnić utrzymanie, cyfrowe opracowanie oraz udostępnianie on-line zasobów o znaczącej, w skali ogólnokrajowej, wartości naukowej. Odrestaurowanie oraz zdigitalizowanie tych wyjątkowych zasobów pozwoli na bezpieczne udostępnianie i promowanie ponad 100-letniej historii morskiego szkolnictwa i pracy na morzu.
Zgromadzone zasoby naukowo-historyczne umożliwiają propagowanie w społeczeństwie, zwłaszcza wśród młodzieży szkolnej i studentów, wiedzy z dziedziny historii polskiego szkolnictwa morskiego i marynarki handlowej, udostępnianie badaczom i wszelkim zainteresowanym osobom informacji naukowej w zakresie historii, żeglugi, gospodarki, literatury i kultury morskiej.

Efektem projektu będzie:
- zdigitalizowanie w 3D 11 cennych zasobów, oraz udostępnianie 2800 zasobów na stronie www.
- poprawa stanu eksponatów i archiwaliów (maks.44 szt.). 
- ułatwienie dostępu do informacji naukowej i popularnonaukowej z zakresu historii polskiego szkolnictwa morskiego i floty, kultury i piśmiennictwa morskiego; powszechny, swobodny dostęp do zasobów.
- zwiększenie zainteresowania społeczeństwa tematyką morską.