w sprawie podziału mandatów przedstawicieli studentów i doktorantów do składu Kolegium Elektorów Akademii na kadencję 2016-2020