Włączenie Instytutu Morskiego w Gdańsku do Uniwersytetu Morskiego w Gdyni

Program: 

Wspieranie procesów konsolidacji uczelni, Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Wiedza, Edukacja i Rozwój na lata 2014-2020

Termin: 

01.01.2019 - 31.12.2022

Instytucja finansująca: 

MEiN

Opieka nad projektem w UMG: 

Centrum Obsługi Projektów (COP)