WN

  • dr hab. Leszek Smolarek, prof. AMG - Dziekan Wydziału
  • dr inż. Tomasz Neumann - Prodziekan d/s studenckich i promocji
  • dr Sambor Guze - Prodziekan d/s dydaktyki i organizacji studiów
  • dr inż. kpt.ż.w. Przemysław Wilczyński - Prodziekan d/s morskich, współpracy i rozwoju

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni