WPiT

  • prof. dr hab. Andrzej S. Grzelakowski - Dziekan Wydziału 
  • dr hab. Dariusz Barbucha, prof. nadzw. AMG - Prodziekan ds. Kształcenia
  • dr hab. Marzenna Popek, prof. nadzw. AMG - Prodziekan ds. Studenckich
  • dr hab. Maciej Matczak - Prodziekan ds. Współpracy i Rozwoju

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni