Wpływ modyfikacji rozgałęzionych poliuretanów na ich właściwości

Program: 

MINIATURA 2

Termin: 

04.12.2018 - 03.12.2019

Instytucja finansująca: 

NCN

Kierownik projektu: 

dr hab. inż. Joanna Brzeska

Opieka nad projektem w UMG: 

Dział Nauki (RNN)