Wpływ własności zwilżających warstw pokryciowych na metalach na szybkość powlekania przez oleje wywołanego gradientem temperatury

Program: 

MINIATURA 4

Termin: 

12.12.2020 - 11.12.2021

Instytucja finansująca: 

NCN

Kierownik projektu: 

dr Katarzyna Boniewicz-Szmyt

Opieka nad projektem w UMG: 

Dział Nauki (RNN)