Wydawnictwo

Wydawnictwo Uniwersytetu Morskiego w Gdyni istnieje od 1969 r. Wydawnictwo zostało powołane w celu rozpowszechniania i propagowania dorobku naukowego i dydaktycznego pracowników Uniwersytetu, dlatego też działalność na rzecz Uczelni stanowi podstawowy kierunek działania oficyny.

Nakładem Wydawnictwa ukazują się przede wszystkim:

  • podręczniki,
  • skrypty,
  • monografie naukowe,
  • materiały konferencyjne
    oraz
  • periodyki o charakterze naukowym.

Oferowane przez Wydawnictwo usługi obejmują zarówno przygotowanie publikacji do wydania (adiustacja językowo-stylistyczna, redakcja techniczna, korekty, skład komputerowy), jak i zorganizowanie oraz nadzorowanie przebiegu procesu druku we współpracującej z Wydawnictwem drukarni. Jest to oferta optymalna na rynku, zapewniająca zleceniodawcy całościową obsługę wydania.

Wydawnictwo świadczy również odpłatne usługi wydawnicze na rzecz instytucji i jednostek pozauczelnianych.

Więcej informacji na stronie Wydawnictwa.

 

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni