Wyjazd badawczy do THM (Giessen, Niemcy) dotyczący badania emisji akustycznej podczas procesów obróbkowych

Program: 

MINIATURA 3

Termin: 

07.11.2019 - 06.11.2020

Instytucja finansująca: 

NCN

Kierownik projektu: 

dr inż. Krzysztof Dudzik

Opieka nad projektem w UMG: 

Dział Nauki (RNN)