Wykształcenie ma znaczenie

Program: 

Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Termin: 

01.01.2019 - 31.10.2022

Instytucja finansująca: 

NCBiR

Kierownik projektu: 

dr hab. Dariusz Barbucha, prof. UMG

Opieka nad projektem w UMG: 

Dział Nauki (RNN)
Wprowadzenie:
a.pawlak 06.10.2021
Ostatnia modyfikacja:
a.pawlak 08.10.2021