XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Rola towaroznawstwa w zarządzaniu jakością w warunkach gospodarki opartej na wiedzy"

Program: 

Program Doskonała Nauka / moduł - Wsparcie konferencji naukowych

Termin: 

01.10.2021 - 31.12.2022

Instytucja finansująca: 

MEiN

Kierownik projektu: 

dr inż. Agnieszka Palka

Opieka nad projektem w UMG: 

Dział Nauki (RNN)

Dofinansowano ze środków budżetu państwa.

Kwota dofinansowania: 70 865,00 zł.
Całkowita wartość projektu: 109 205 zł.
 
XI Międzynarodowa Konferencja z cyklu "Rola towaroznastwa w zarządzaniu jakością w warunkach gsopodarki opartej na wiedzy" organizowana będzie na Wydziale Zarządzania i Nauk o Jakości Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, a jej tematem przewodnim będzie zarządzanie jakością towarów i usług w aspekcie zrównoważonego rozwoju.