Zapomogi

STYPENDIA POMOCOWE „GOLDMAN SACHS - PERSPEKTYWY”
DLA STUDENTÓW Z UKRAINY

W ramach projektu prowadzonego przez Fundację Edukacyjną Perspektywy - „Stypendia pomocowe GOLDMAN SACHS – Perspektywy”, możliwe jest wsparcie studentów z Ukrainy studiujących w polskich uczelniach technicznych.

Wsparcie to będzie miało postać jednorazowej pomocy finansowej w wysokości 1000 zł brutto/student.

Uniwersytet Morski w Gdyni otrzymał do dyspozycji kwotę na zapomogi dla 20 studentów z Ukrainy.

Wnioski (oświadczenia) należy składać do dnia 28.02.2023 roku w Prorektoracie ds. Studenckich w pokoju C-152.

Pliki do pobrania: 

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni