Zapomogi

STYPENDIA POMOCOWE AMAZON-PERSPEKTYWY / STYPENDIA POMOCOWE NatWest-PERSPEKTYWY
DLA STUDENTÓW Z UKRAINY

W ramach projektu prowadzonego przez Fundację Edukacyjną Perspektywy – „Stypendia pomocowe Amazon-Perspektywy” oraz „Stypendia pomocowe NatWest-Perspektywy”, możliwe jest wsparcie studentek i studentów z Ukrainy studiujących w polskich uczelniach technicznych.

Wsparcie to będzie miało postać jednorazowej pomocy finansowej w wysokości 1000 zł brutto/student.

Uniwersytet Morski w Gdyni otrzymał do dyspozycji kwotę na zapomogi dla 16 studentek lub studentów z Ukrainy.

Wnioski (oświadczenia) należy składać do dnia 26 października 2022 roku do Prorektora ds. studenckich w pokoju C-152.

Pliki do pobrania: 

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni