Zastosowanie zespołów asynchronicznych agentów programowych do optymalizacji, symulacji i uczenia maszynowego

Program: 

Badawczy własny

Termin: 

08.03.2010 - 07.03.2013

Instytucja finansująca: 

MNiSW

Kierownik projektu: 

prof. dr hab. Piotr Jędrzejowicz

Opieka nad projektem w UMG: 

Dział Nauki (RNN)