2022

W 2022 roku Uniwersytet Morski w Gdyni po raz czwarty został laureatem Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju . W 7. edycji kapituła konkursu uhonorowała Uczelnię w kategorii „Innowacyjna digitalizacja i udostępnianie danych”.

Nagrodę Uniwersytetowi przyznano za projekt „Udostępnianie zbiorów naukowo-historycznych dziedzictwa polskiego szkolnictwa morskiego”, a została ona odebrana przez Prorektora ds. Nauki dr. hab. Dariusza Barbuchę prof. UMG podczas uroczystej 7. Gali Nagród Forum Inteligentnego Rozwoju w Uniejowie w dniu 7 czerwca 2022 roku.

7. Forum Inteligentnego Rozwoju odbyło się w dniach 6-8 czerwca 2022 roku pod hasłem „Dbamy o klimat dla odkryć – promujemy postęp!”. 

 

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni