Aktualności

Porozumienie o współpracy z firmą Graal

Porozumienie o współpracy z firmą Graal

W dniu 10 października 2019 roku odbyło się uroczyste podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Morskim w Gdyni i firmą GRAAL.

Porozumienie zostało zawarte w celu rozwijania aktywności naukowo-badawczej oraz wdrożeniowej, a także oferty edukacyjnej w zakresie m.in. opiniowania programów kształcenia, realizacji praktyk i staży studenckich oraz doktoranckich, jak również realizacji badań w środowisku technologicznym firmy związanych z przygotowaniem prac doktorskich o charakterze wdrożeniowym.

Wprowadzenie:
Michał Kołodziejczak 10.10.2019
Ostatnia modyfikacja:
Michał Kołodziejczak 10.10.2019

Wręczenie nominacji na funkcje kierownicze

W dniu 1 października 2019 roku, w auli im. T. Meissnera odbyło się wręczenie nominacji na funkcje kierownicze w Uniwersytecie Morskim w Gdyni. W uroczystości uczestniczyli prorektorzy, dziekani, dyrektor instytutu, dyrektor szkoły doktorskiej, kierownicy katedr, zakładów i jednostek ogólnouczelnianych. Wręczono 36 nominacji.

Wprowadzenie:
Michał Kołodziejczak 03.10.2019
Ostatnia modyfikacja:
i.wierzbowska 03.10.2019

Strony