Aktualności

Centrum Transferu Technologii

Centrum Transferu Technologii

Centrum Transferu Technologii

Utworzenie Centrum Transferu Technologii, to jedno z zadań jakie zaplanowano w projekcie, który Uniwersytet Morski w Gdyni ma realizować od września 2020 roku, w konsorcjum z Politechniką Śląską – liderem projektu. Projekt ten uzyskał dofinansowanie w ramach programu „Inkubator Innowacyjności 4.0” ogłoszonego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Wprowadzenie:
i.meyer 20.08.2020
Ostatnia modyfikacja:
IMeyer 20.08.2020

Webinar “MET during the COVID-19”

W dniach 13-14 stycznia b.r. odbyło się webinarium pt.: „MET during the COVID-19” współorganizowane przez Academic Affairs Committee (Komitet ds. Akademickich) oraz Sekretariat IAMU. W spotkaniu tym wzięło udział ponad 120-tu przedstawicieli kilkudziesięciu uczelni oraz innych instytucji i organizacji związanych z edukacją i gospodarką  morską na całym świecie. Celem konferencji była wymiana doświadczeń oraz omówienie wyzwań dotyczących kształcenia i szkolenia morskiego w obliczu kryzysu pandemicznego.

Wprowadzenie:
Ostatnia modyfikacja:
M. Zajk 19.01.2021

Strony