Aktualności

Centrum Transferu Technologii

Centrum Transferu Technologii

Centrum Transferu Technologii

Utworzenie Centrum Transferu Technologii, to jedno z zadań jakie zaplanowano w projekcie, który Uniwersytet Morski w Gdyni ma realizować od września 2020 roku, w konsorcjum z Politechniką Śląską – liderem projektu. Projekt ten uzyskał dofinansowanie w ramach programu „Inkubator Innowacyjności 4.0” ogłoszonego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Wprowadzenie:
i.meyer 20.08.2020
Ostatnia modyfikacja:
IMeyer 20.08.2020

Uniwersytet Morski podczas Gdynia E(x)plory Week

Po raz kolejny Uniwersytet Morski w Gdyni wziął udział w wydarzeniu Gdynia E(x)plory Week, organizowanym przez Fundację Zaawansowanych Technologii. Festiwal nauki i technologii odbył się w dniach 25-27 listopada 2020. W tym roku, ze względu na pandemię koronawirusa, całość wydarzenia przeniosła się do świata on-line.

Wprowadzenie:
m.zaremska 30.11.2020
Ostatnia modyfikacja:
m.zaremska 30.11.2020

Książka „Znaczy kapitan” przetłumaczona została na język angielski

Książka „Znaczy kapitan” przetłumaczona została na język angielski przez córkę Karola Borchardta - Danutę Borchardt-Stachiewicz. Książka, której angielski tytuł brzmi „I Mean, Said the Sea Captain” dostępna jest w sprzedaży prowadzonej na Amazon USA i Amazon UK.

Wprowadzenie:
M. Zajk 29.11.2020
Ostatnia modyfikacja:
M. Zajk 30.11.2020

Strony