Aktualności

Centrum Transferu Technologii

Centrum Transferu Technologii

Centrum Transferu Technologii

Utworzenie Centrum Transferu Technologii, to jedno z zadań jakie zaplanowano w projekcie, który Uniwersytet Morski w Gdyni ma realizować od września 2020 roku, w konsorcjum z Politechniką Śląską – liderem projektu. Projekt ten uzyskał dofinansowanie w ramach programu „Inkubator Innowacyjności 4.0” ogłoszonego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Wprowadzenie:
i.meyer 20.08.2020
Ostatnia modyfikacja:
IMeyer 20.08.2020

85-lecie PRS

W środę 14 kwietnia 2021 r. w siedzibie Polskiego Rejestru Statków S.A. w Gdańsku odbyły się uroczystości związane z obchodami 85-lecia Spółki. W uroczystości uczestniczył JM Rektor UMG prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit.

Wprowadzenie:
K.Okońska 16.04.2021
Ostatnia modyfikacja:
K.Okońska 16.04.2021

Strony