Aktualności

 

 

Ważna informacja:

 

Zmiana godzin otwarcia Biblioteki Głównej UMG  (ul. Morska) w dniach 17 – 29.06.2024 r.

 

17.06 - 21.06

(poniedziałek - piątek)

 

8:30 – 15:00

22.06.

(sobota)

8:30 – 15:00

24.06 – 28.06

(poniedziałek - piątek)

8:30 – 15:00

29.06

(sobota)

nieczynna

 

 

 

 


 

Wizyty studyjne w Bibliotece Głównej

W dniach 20-24 maja 2024 r. w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Morskiego w Gdyni w ramach programu Erasmus+ gościliśmy dwóch pracowników z Katolickiego Uniwersytetu w Rużomberku (Katolícka univerzita v Ružomberku). Panie Jarmila Rybárová i Iveta Zverecová zapoznały się z głównymi procesami naszej działalności bibliotecznej, jak również morskim profilem naszej uczelni. Podczas wspólnych spotkań mieliśmy okazję wymienić się doświadczeniami w pracy w obu Uniwersytetach i poznać dobre praktyki stosowane w działalności akademickiej.

Ponadto dnia 28 maja gościliśmy delegację bibliotekarzy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni: Panie Magdalenę Kruszyńską – z-cę dyrektora ds. merytorycznych, Aleksandrę Ordowską - bibliotekarza systemowego oraz Dorotę Jantę – kierownik Działu Opracowania i Gromadzenia Zbiorów. Tematem wizyty było przedstawienie procesu gromadzenia w nowo wdrożonym systemie Alma/ Primo. Podzieliliśmy się doświadczeniami i spostrzeżeniami z półrocznego korzystania przez nas z modułu gromadzenia Zbiorów w systemie Alma/Primo i zadeklarowaliśmy wsparcie w uruchamianiu go w Bibliotece Miejskiej w Gdyni.

 

 

 

 

 

 


 

Seminarium podsumowujące wdrożenie systemu bibliotecznego ALMA wraz z wyszukiwarką PRIMO

- 15 marca 2024 r.

Dnia 15 marca 2024 r. w Gmachu Biblioteki Głównej Uniwersytetu Gdańskiego odbyło się Seminarium podsumowujące wdrożenie systemu bibliotecznego ALMA wraz z wyszukiwarką PRIMO w Bibliotece Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Politechniki Gdańskiej, Uniwersytetu Gdańskiego oraz Europejskiego Centrum Solidarności.

Na wydarzenie zaproszono również pracowników Biblioteki Głównej Uniwersytetu Morskiego w Gdyni (w delegacji przybyły: H. Benkowska, I. Klejna, W. Kowalewska, dr J. Krzywonos, D. Terech), Biblioteki Miejskiej w Gdyni oraz Biblioteki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, jak również licznie przybyłych pracowników firmy Ex Libris.

Seminarium rozpoczął gospodarz wydarzenia dyrektor Biblioteki Głównej Uniwersytetu Gdańskiego Roman Tabisz, który przedstawił system zarządzania zasobami bibliotecznymi w zrzeszonych bibliotekach. Następnie prof. Adriana Zaleska-Medyńska zakreśliła historię Związku Uczelni w Gdańsku – FarU.

Okolicznościowe wystąpienie miał również dyrektor Biblioteki Narodowej dr Tomasz Makowski na temat: Biblioteka jako usługa w 2024 roku. W spotkaniu uczestniczył również z-ca dyrektora Biblioteki Narodowej Kacper Trzaska, odpowiedzialny za współpracę w ramach ogólnokrajowej sieci bibliotecznej oraz nadzór nad katalogowaniem.

O implementacji systemu Alma w Biblotekach FarU mówili kolejno:

Katarzyna Falow - dyrektor Biblioteki Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego,

Marzena Jeżowska, bibliotekarka systemowa BUG,

Robert Szczodruch, kierownik Sekcji Budowy Zbiorów Cyfrowych i Multimedialnych.

Natomiast o 3-letnich doświadczeniach z systemem Alma/Primo w Bibliotece UMK w Toruniu opowiedzieli:

Grzegorz Szturo - zastępca dyrektora ds. organizacji zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu, oraz Agnieszka Dwornik - kierowniczka Oddziału Opracowania Zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu.

W seminarium wzięła udział przedstawicielka Biblioteki Miejskiej w Gdyni Magdalena Kruszyńska, zastępca dyrektora Biblioteki Gdynia ds. merytorycznych, która opowiedziała o procesie wdrożenia systemu Alma oraz o wrażeniach użytkowników korzystających z nowego systemu.

Prelekcją zamykającą piątkowe seminarium była prezentacja dr Joanny Krzywonos dyrektor Biblioteki Uniwersytetu Morskiego w Gdyni pt. Implementacja systemu Alma w Bibliotece Uniwersytetu Morskiego w Gdyni - aspekty organizacyjne i funkcjonalne na poszczególnych etapach. Podczas półgodzinnej prezentacji przedstawiła ona blaski i cienie wdrożenia systemu Alma podczas 4 etapów implementacji: wdrożenia, testowania, uruchamiania i funkcjonowania systemu Alma/Primo.

Seminarium przebiegło w niezwykle sympatycznej i radosnej atmosferze. Nie zabrakło w niej merytorycznych rozmów i dzielenia się cennymi doświadczeniami.

 


 

Biblioteka Uniwersytetu Morskiego w Gdyni z najnowocześniejszym systemem bibliotecznym

Biblioteka Uniwersytetu Morskiego w Gdyni wdrożyła najnowocześniejszy system Alma i rozpoczęła współkatalogowanie z Biblioteką Narodową – centralną biblioteką państwa. Szeroka współpraca w ramach ogólnokrajowej sieci bibliotecznej, możliwa dzięki realizacji jednolitych zasad katalogowania zbiorów, przynosi korzyści zarówno pracownikom bibliotek, mogącym efektywniej zarządzać zbiorami, jak i czytelnikom, którzy zyskują szerszy, szybszy i bardziej przejrzysty dostęp do informacji.

Księgozbiór Biblioteki Głównej UMG liczy blisko 92 tys. woluminów książek, ponad 14 tys. roczników czasopism, 260 egzemplarzy zbiorów specjalnych. Biblioteka gromadzi literaturę naukową z zakresu nauk inżynieryjno-technicznych, nauk ścisłych i przyrodniczych, nauk społecznych, nauk medycznych i o zdrowiu oraz nauk humanistycznych, jak również z obszaru marynistyki i historii morskiej, ze szczególną reprezentacją dla poniższych zagadnień:

  • automatyki i elektroenergetyki okrętowej,
  • elektroniki i telekomunikacji morskiej,
  • siłowni i materiałów okrętowych,
  • podstaw techniki i technologii remontów,
  • eksploatacji statku,
  • nawigacji, geodezji i oceanografii,
  • transportu i logistyki morskiej oraz lądowej,
  • zarządzania, ekonomii i marketingu,
  • jakości produktów przemysłowych.

Podstawę zbiorów stanowią książki i czasopisma związane z profilem uczelni, niezbędne w procesie kształcenia, dostosowane do kierunków studiów oraz na potrzeby badań naukowych.

W rezultacie implementacji systemu w kolejnych bibliotekach (w tym w Bibliotece Uniwersytetu Morskiego w Gdyni) poszerzeniu uległa strefa wspólnej pracy placówek uczestniczących w projekcie, mająca za główny cel współkatalogowanie w czasie rzeczywistym według jednolitych przepisów katalogowania (wykorzystujących Deskryptory Biblioteki Narodowej). Dzięki wdrożeniu nowego systemu wzbogaciły się zasoby wyszukiwarki katalogi.bn.org.pl, skupiającej obecnie nie tylko połączone katalogi centralnej biblioteki państwa, Biblioteki Jagiellońskiej (wraz z bibliotekami wydziałowymi i instytutowymi Uniwersytetu Jagiellońskiego), bibliotek wojewódzkich w Kielcach i w Lublinie, Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu (wraz ze wszystkimi bibliotekami specjalistycznymi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika), Biblioteki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Biblioteki Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ale także katalogi 130 bibliotek, które dołączyły w 2022 i 2023 r. w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. Zasób Połączonych Katalogów BN liczy obecnie 43 mln jednostek.

Biblioteka Narodowa przeprowadziła dla pracowników Biblioteki Uniwersytetu Morskiego w Gdyni szkolenia z obsługi systemu Alma, katalogowania publikacji z poszczególnych dyscyplin, zasad redakcji i doboru Deskryptorów BN, Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej, deduplikację rekordów oraz współuczestniczyła w procesie wdrożenia nowego systemu.

Zachęcamy do odkrywania bogactwa piśmiennictwa polskiego dostępnego w połączonych katalogach pod adresem https://katalogi.bn.org.pl.

 

 


 

Ważna informacja:

 

Biblioteka Narodowa i Uniwersytet Morski w Gdyni podpisały umowę o współpracy w ramach wspólnego środowiska katalogowego

 

W poniedziałek 19 czerwca 2023 roku Biblioteka Narodowa i Uniwersytet Morski w Gdyni podpisały umowę o współpracy. Dzięki podpisanej umowie obie biblioteki będą pracowały we wspólnym środowisku katalogowym.

 

Implementacja systemu Alma i współpraca bibliotek w tzw. network zone stawia sobie za cel szerzenie idei współkatalogowania w czasie rzeczywistym według jednolitych przepisów katalogowania (wykorzystujących Deskryptory Biblioteki Narodowej), a w konsekwencji – przyspieszenie realizacji procesów bibliotecznych. Istotnym rezultatem implementacji jest wyszukiwarka katalogi.bn.org.pl, stanowiąca Połączone Katalogi Biblioteki Narodowej, Biblioteki Jagiellońskiej wraz ze wszystkimi bibliotekami instytutowymi Uniwersytetu Jagiellońskiego, dwóch bibliotek wojewódzkich – w Kielcach i w Lublinie, Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu wraz ze wszystkimi bibliotekami specjalistycznymi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Biblioteki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Biblioteki Politechniki Wrocławskiej, Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Tadeusza Różewicza we Wrocławiu, Biblioteki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Biblioteki Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Biblioteki Elbląskiej im. Cypriana Norwida, Biblioteki Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie, Biblioteki Głównej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Olsztynie oraz 112 bibliotek powiatowych, miejskich i gminnych z województw świętokrzyskiego, łódzkiego i lubelskiego. Obecnie to 37 milionów jednostek przechowywanych w połączonych bibliotekach. Szeroka współpraca bibliotek możliwa dzięki realizacji jednolitych zasad katalogowania zbiorów to również szerszy, szybszy i bardziej przejrzysty dostęp do informacji dla wszystkich czytelników książnic i użytkowników internetu.

 

W wyniku implementacji systemu w Bibliotece Uniwersytetu Morskiego w Gdyni zwiększy się liczba zasobów w Połączonych Katalogach. Księgozbiór Biblioteki Głównej UMG liczy blisko 92 tys. woluminów książek, ponad 14 tys. roczników czasopism, 260 egzemplarzy zbiorów specjalnych. Biblioteka gromadzi literaturę naukową z zakresu nauk inżynieryjno-technicznych, nauk ścisłych i przyrodniczych, nauk społecznych, nauk medycznych i o zdrowiu oraz nauk humanistycznych, jak również z obszaru marynistyki i historii morskiej, ze szczególną reprezentacją dla poniższych zagadnień:

- automatyki i elektroenergetyki okrętowej,

- elektroniki i telekomunikacji morskiej,

- siłowni i materiałów okrętowych,

- podstaw techniki i technologii remontów,

- eksploatacji statku,

- nawigacji, geodezji i oceanografii,

- transportu i logistyki morskiej oraz lądowej,

- zarządzania, ekonomii i marketingu,

- jakości produktów przemysłowych.

Podstawę zbiorów stanowią książki i czasopisma związane z profilem uczelni, niezbędne w procesie kształcenia, dostosowane do kierunków studiów oraz na potrzeby badań naukowych. To jedyna biblioteka w kraju, która posiada zbiory tego typu.

 

Biblioteka Narodowa przeprowadzi dla pracowników Biblioteki Uniwersytetu Morskiego w Gdyni szkolenia z obsługi systemu Alma, katalogowania publikacji z poszczególnych dyscyplin, zasad redakcji i doboru Deskryptorów BN, Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej, deduplikację rekordów oraz będzie współuczestniczyć w procesie wdrożenia nowego systemu.

 

 

 

Podmiot udostępniający: 

UMG Biblioteka Główna