Afiliacja UMG

 

Afiliacja – wskazana przez autora publikacji (przy imieniu i nazwisku) nazwa jednostki naukowej jako miejsca realizacji badań, których wynik stanowi podstawę do opracowania publikacji. Najczęściej afiliacja określa miejsce zatrudnienia lub uczelnię, w której studiuje autor.

W przypadku gdy w publikacji nie podano afiliacji, autor składa pisemne oświadczenie o niej.

Poprawne afiliowanie UMG:

  • Należy używać jedynie dwóch oficjalnych nazw Uczelni:
    • Uniwersytet Morski w Gdyni
    • Gdynia Maritime University
  • W pierwszej kolejności konieczne jest używanie nazwy Uczelni, a dopiero potem nazwy jednostki (Wydział) i danych adresowych.

Przykłady poprawnych afiliacji:

  • Uniwersytet Morski w Gdyni, Wydział Elektryczny, ul. Morska 81-87, 81-225 Gdynia
  • Gdynia Maritime University, Morska 81-87 Str., 81-225 Gdynia, Poland

Podmiot udostępniający: 

UMG Biblioteka Główna