Inauguracja roku akademickiego 2007/2008

6 października br., na Skwerze Kościuszki, odbyła się, przy dźwiękach orkiestry i udziale uczelnianego chóru, inauguracja 6. roku akademickiego Akademii Morskiej w Gdyni, a jednocześnie 88. roku nauczania w całej historii polskiego szkolnictwa morskiego. 

Na uroczystość inauguracji przybyło wielu gości z kraju, jak i zagranicy, m.in. przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, rektorzy uczelni wyższych, przedstawiciele stowarzyszeń morskich, przedsiębiorstw współpracujących z uczelnią i wspierających jej działalność, jak i absolwenci i sympatycy uczelni. Rektor AM prof. Józef Lisowski powitał zebranych, a szczególnie gorąco studentów I roku studiów, a w swym przemówieniu inauguracyjnym przedstawił im historię uczelni, jej osiągnięcia i plany, a zwracając się do studentów, nawiązał do starej łacińskiej maksymy „Non scholae, sed vitae discimus” oraz słów Josepha Conrada: ”Nic tak nie nęci, nie rozczarowuje, jak życie na morzu. Życie na morzu, które stawia człowiekowi tyle wymagań, ma tę wyższość nad życiem na lądzie, że żądania jego są proste i nie można się od nich uchylić”.

Wiele ciepłych słów nie szczędzili uczelni i jej społeczności zaproszeni goście, m.in. senator prof. Edmund Wittbrodt, senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk, absolwentka uczelni, wojewoda pomorski Piotr Karczewski, prorektor Hochschule Bremerhaven prof. Gerard Feldmeier.

W tradycyjnym akcie ślubowania na sztandar Akademii Morskiej w Gdyni, którego rotę odczytał prorektor ds. kształcenia prof. Romuald Cwilewicz, wzięli udział, w imieniu wszystkich studentów, ci studenci, którzy w czasie rekrutacji zdobyli najwyższe wyniki: Konrad Łapiński (WN), Krzysztof Lewandowski (WM), Nikodem Kisiel (WE) oraz Magdalena Dąbrowska (WPiT).

Rektor prof. Józef Lisowski uroczyście pasował reprezentantów poszczególnych wydziałów na studentów. Aktu immatrykulacji dostąpili: Łukasz Gronowski, Krzysztof Wróbel (WN), Krystian Daleki, Michał Szubski (WM), Joanna Tusk, Błażej Sikorski (WE), Magdalena Dąbrowska i Adam Dąbrowski (WPiT).

Rektor i dziekani poszczególnych wydziałów wręczyli także dyplomy doktorskie pracownikom, którzy w minionym roku akademickim uzyskali stopień naukowy doktora: dr Agnieszce Blokus, dr Joannie Soszyńskiej, dr. Sławomirowi Zblewskiemu (WN), dr. inż. Andrzejowi Młynarczykowi (WM), dr. inż. Nguyen Cong Ving (WE), dr inż. Aleksandrze Filip, dr inż. Aleksandrze Heimowskiej, dr inż. Bożenie Rogali oraz dr inż. Jadwidze Stankiewicz (WPiT).

Zasłużonym pracownikom Akademii Morskiej w Gdyni minister gospodarki morskiej pan Marek Gróbarczyk wręczył odznaczenia resortowe. Otrzymali je: dr inż. Alina Dereszowska, dr Sławomir Droździecki, Marzena Hetman, inż. Andrzej Januszewski, mgr Jolanta Kiełbratowska, dr Robert Marek, dr inż. Joanna Newerly-Guz, dr Tomasz Owczarek, dr Barbara Pytko, mgr inż. Piotr Rupnik, dr Edyta Spodarczyk, dr inż. Jadwiga Stankiewicz, dr Katarzyna Szelągowska-Rudzka i dr inż. Aleksandra Wilczyńska.

 

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

Rzecznik AMG
10.10.2007