Wydarzenia bieżące

W dniach 13-14 stycznia b.r. odbyło się webinarium pt.: „MET during the COVID-19” współorganizowane przez Academic Affairs Committee (Komitet ds. Akademickich) oraz Sekretariat IAMU. W spotkaniu tym wzięło udział ponad 120-tu przedstawicieli kilkudziesięciu uczelni oraz innych instytucji i organizacji związanych z edukacją i gospodarką  morską na całym świecie. Celem konferencji była wymiana doświadczeń oraz omówienie wyzwań dotyczących kształcenia i szkolenia morskiego w obliczu kryzysu pandemicznego.

Dobiega końca termin składania zgłoszeń w konkursie na mikro-granty realizowanego w ramach Inkubatora Innowacyjności 4.0.

Uniwersytet honoruje osoby, które przyczyniły się do rozwoju Uniwersytetu i szkolnictwa morskiego, przez nadanie medalu.

W czwartek 07.01.2021 r. w Rektoracie odbyło się pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Uczelni.  JM Rektor prof. dr hab. inż. kpt.ż.w. Adam Weintrit rozpoczął spotkanie od złożenia życzeń noworocznych oraz przedstawienia wszystkich członków Rady.

Strony

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

I.Wierzbowska
24.02.2017
Wprowadzenie:
i.wierzbowska 24.02.2017
Ostatnia modyfikacja:
H.Szreder 20.08.2020