Wydarzenia bieżące

Rok akademicki rozpocznie się 1 października 2020 zgodnie z Uchwałą Senatu UMG Nr 246/XVI z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie kalendarzowego rozkładu roku akademickiego 2020/2021.

Mając na uwadze sytuację epidemiczną w Polsce, podjęto decyzję o wprowadzeniu mieszanego (hybrydowego) modelu kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021.

W dniu 31 sierpnia 2020 r. Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Marek Gróbarczyk mianował dr. inż. kpt. ż. w. Bogumiła Łączyńskiego - Dyrektora Działu Armatorskiego i Praktyk Morskich UMG - na członka Konwentu Morskiego, pełniącego funkcję organu pomocniczego dla ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej. 
 

W dniu 04.09.2020 JM Rektor prof. dr hab. inż. kpt. ż. w. Adam Weintrit spotkał się z Prezydentem Miasta Gdyni dr. Wojciechem Szczurkiem. Była to jedna z pierwszych wizyt rozpoczętej 1 września 2020 r. kadencji Pana Rektora.

W dniu 3 września 2020 roku, JM Rektor Uniwersytetu Morskiego w Gdyni prof. dr hab. inż. kpt. ż. w. Adam Weintrit wraz z dr hab. inż. kpt. ż. w. Henrykiem Śniegockim oraz dr inż. kpt. ż. w. Bogumiłem Łączyńskim uczestniczyli w uroczystym otwarciu sali historycznych prezentacji im. kpt. ż. w. inż. Zbigniewa Sulatyckiego w Głównej Bibliotece Lekarskiej im. Stanisława Konopki w Warszawie. W trakcie spotkania kapitan Sulatycki został odznaczony Medalem „Pro Bono Poloniae” przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych p. Jana Kasprzyka.

Strony

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

I.Wierzbowska
24.02.2017
Wprowadzenie:
i.wierzbowska 24.02.2017
Ostatnia modyfikacja:
H.Szreder 20.08.2020