Obchody Święta Szkoły 8 Grudnia

W dniach 4-9 grudnia 2007 r. Akademia Morska w Gdyni organizowała uroczyste obchody Święta Szkoły 8 Grudnia.

Główne obchody odbyły się 8 grudnia. O godz.8.00, odbyło się – zgodnie z tradycją – uroczyste podniesienie bandery. Na bulwarze Nadmorskim złożono kwiaty pod pomnikiem „Tym, którzy nie wrócili z morza”, zaś podczas Apelu Poległych oddano hołd tym pracownikom i absolwentom uczelni, którzy odeszli już na wieczną wachtę. Mszę św. w intencji całej społeczności akademickiej uczelni koncelebrował metropolita gdański ks. abp Tadeusz Gocłowski.

Jak co roku, na uroczystości przybyło wielu gości – przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, przedsiębiorstw morskich i zaprzyjaźnionych uczelni, m.in. wojewoda pomorski Roman Zaporowski, który w ciepłych słowach podziękował za zaproszenie do uczelni o wielkich tradycjach, życzył władzom i pracownikom AM wielu sukcesów;  prezydent Gdyni Wojciech Szczurek, który wystąpił z wyrazami najlepszych życzeń dla „uczelni wpisanej w historię Gdyni”. Podkreślił, iż AM daję szansę młodemu pokoleniu mierzyć się z wyzwaniami przyszłości. Odczytany został także list gratulacyjny od senator RP Doroty Arciszewskiej – Mielewczyk.

W roku 2007 minęło 40 lat pracy naukowej i dydaktycznej rektora AM prof. Józefa Lisowskiego. Z okazji tego jubileuszu 8 grudnia, w auli im. T. Meissnera, odbyła się uroczysta sesja pt. ”Problemy automatyki i sterowania statkiem”.  Podczas oficjalnej części sesji w ciekawej formie i w różnych płaszczyznach przedstawiono dorobek rektora prof. J. Lisowskiego. Prof. Roman Śmierzchalski przedstawił zgromadzonym życiorys i dorobek naukowy rektora, a prof. Leszek Morawski – dorobek badawczy. Dokonano także prezentacji monografii „Problemy automatyki i sterowania statkiem”, wydanej właśnie z okazji jubileuszu. 

Odczytano wiele listów gratulacyjnych, jakie rektor otrzymał, m.in. od ministra Infrastruktury, prezesa oddziału Państwowej Akademii Nauk w Gdańsku, dyrektora naczelnego Państwowej Żeglugi Morskiej,  Stowarzyszeń, jak Stowarzyszenie Kapitanów Żeglugi Wielkiej, Stowarzyszenie Elektryków Okrętowych (rektor został jego honorowym członkiem). Zaproszeni goście wpisywali też gratulacje do księgi pamiątkowej. Rektor prof. J. Lisowski otrzymał również m.in. z rąk prezydenta Gdyni medal „Miasta z morza”, jak i z rąk prof. J. Rachonia – rektora Politechniki Gdańskiej – medal pamiątkowy PG.

8 grudnia również, w auli im. T. Meissnera,  rektor AM, minister Anna Wypych – Namiotko i wojewoda pomorski dokonali aktu dekoracji pracowników AM, którzy otrzymali odznaczenia państwowe i resortowe. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 października 2007 r. na wniosek Ministra Gospodarki Morskiej za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej  odznaczeni zostali Złotym Krzyżem Zasługi: prof. Ewa Babicz-Zielińska, dr inż. Krzysztof Górecki, prof. Roman Śmierzchalski, mgr inż. Antoni Wygoda; Srebrnym Krzyżem Zasługi:  prof. Andrzej Miszczak, mgr Ewa Otremba, dr  Ilona Urbanyi-Popiołek; Brązowym Krzyżem Zasługi:  Jacek Kowalczyk, dr inż. Aneta Ocieczek, dr inż. Krzysztof Posobkiewicz, dr inż. Tomasz Pukszta.

Minister Edukacji Narodowej nadał Medale Komisji Edukacji Narodowej  za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania nauczycielom akademickim: dr. inż. Jackowi Hałaczkiewiczowi,  prof. Piotrowi Palichowi i prof. Izabeli Steince.
Rektor wręczył również doktorat dr. inż. Rafałowi Szłapczyńskiemu z Politechniki Gdańskiej. Doktorat został obroniony na Wydziale Elektrycznym AM.

Dwanaścioro najlepszych studentów AM otrzymało stypendium rektora: Ewelina Wawrzyszko, Piotr Goździk, Bartosz Pająk (WN), Piotr Pallach, Grzegorz Gesella, Łukasz Piątek (WM), Mateusz Wojewski, Dawid Klein, Agnieszka Pachciarek (WE), Bartosz Kobylański (nieobecny, gdyż wyjechał w ramach programu Socrates), Lidia Kamińska i Agnieszka Jakimcio (WPiT). 

 

  

 

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

Rzecznik AMG
10.12.2007