Porozumienie o współpracy

W piątek 11 stycznia 2008 r. J. M. Rektor Akademii Morskiej w Gdyni prof. dr hab.inż. Józef  Lisowski podpisał porozumienie o współpracy pomiędzy Akademią Morską w Gdyni, Akademia Europa Nostra i Polską Agencją Rozwoju Turystyki reprezentowaną przez Panią Prezes PART S.A. Annę Somorowską.

 1. Na mocy porozumienia Akademia Morska w Gdynia – najstarsza państwowa szkoła wyższa na Pomorzu zawarła strategiczny sojusz umożliwiający przygotowanie realizacji projektów badawczych i transgranicznych  finansowanych z funduszy UE.
 2. Academia Europa Nostra jako międzynarodowa organizacja pozarządową staje się partnerem uczelni w aplikowanie o środki unijne, ze szczególnym uwzględnieniem Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej.
 3. Polska Agencja Turystyki S.A. jako partner obu instytucji generuje synergiczne efekty promocyjne i umacnia rangę uczelni jako instytucji naukowo – badawczej ośrodka dydaktycznego specjalizującego się w kształceniu kadr.
 4. Udział w uroczystości dyrektora Departamentu Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Gdyni  zaowocował opracowaniem koncepcji prac naukowo badawczych realizowanych przez Akademię Morska w Gdyni we współpracy z Academia Europa Nostra w zakresie współpracy międzynarodowej i promocji turystycznej województwa po wejściu Polski do strefy Schengen.
 5. Podczas uroczystości omawiano kwestię wypracowania rozwiązań systemowych umożliwiających finansowanie zeszytu naukowego „Problemy Turystyki i Hotelarstwa” wydawanego przez katedrę Organizacji Usług Turystyczno – Hotelarskich w Gdyni.
 6. Sygnatariusze zobowiązali się do współpracy i koordynacji działań na rzecz organizacji  Forum Europa Nostra w Bytowie w tym zaproszenia zaproszenia na Forum przedstawicieli świata nauki, polityki i biznesu.
 7. Akademia Morska w Gdyni poprzez Katedrę Organizacji Usług Turystyczno Hotelarskich zobowiązała się zorganizowania w ramach Forum trzech konferencji naukowych:
  • Dziedzictwo i Turystyka w Europie XXI wieku – dystanse i przenikanie kultur
  • Zdrowie i Środowisko w Europie XXI wieku – dystanse i przenikanie kultur
  • Tradycja i współczesność w Europie XXI wieku – dystanse i przenikanie kultur
 8. Academia Europa Nostra we współpracy z Katedrą Organizacji Usług Turystyczno – Hotelarskich oraz stowarzyszeniem Przyjazna Wieś Kaszubska zobowiązała się do przygotowania Europejskiego Forum Szkół Turystyczno – Hotelarskich jako imprezy.
 9. Rektor Lisowski zaprosił sygnatariuszy porozumienia do udziału w rejsie do La Corunia ( Hiszpania) w celu nawiązania współpracy międzyregionalnej i transgranicznej oraz promocji idei Forum Europa Nostra.
 10. Sygnatariusze porozumienia postanowili poprzeć prośbę skierowaną do Prezesa Rady Ministrów RP przez Academia Europa Nostra oraz władza miasta i powiatu bytowskiego w sprawie Patronatu Honorowego nad Forum Europa Nostra.

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

Rzecznik AMG
20.01.2008
Wprowadzenie:
i.wierzbowska 20.01.2008
Ostatnia modyfikacja:
i.wierzbowska 13.12.2016