Akademia Morska w Gdyni inauguruje obchody Roku Regionu Morza Bałtyckiego

Akademia Morska  w Gdyni oraz międzynarodowa  organizacja pozarządowa Academia Europa Nostra są pomysłodawcami i realizatorami Forum Europa Nostra - nowatorskiego przedsięwzięcia stanowiącego połączenie konferencji naukowej z prestiżowym wydarzeniem medialnym. Po raz kolejny patronat honorowy imprezie przyznali przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej. W nawiązaniu do Roku Regionu Morza Bałtyckiego tegoroczna konferencja naukowa odbywała w dniach 29-30 maja 2009 r. pod hasłem  „Granice, ruch osobowy i integracja w Europie Bałtyckiej”.

Fot. 1 Adres powitalny Prorektora Akademii Morskiej w Gdyni – prof. dra hab. inż. Leszka Morawskiego.

Nieprzypadkowo jako miejsce obrad wybrano Stegnę – gminę nadmorską, która symbolizuje markowy transgraniczny produkt turystyczny – dziedzictwo bursztynu. Udział w forum ponad 50 dziennikarzy z kraju i zagranicy umożliwił organizatorom przekazanie opinii publicznej komunikatów i wniosków płynących z konferencji. Rangę wydarzenia podnieśli przedstawiciele korpusu konsularnego w tym:  J.E. Konsul Generalny Federacji Rosyjskiej w Gdańsku  –  p. Sergey Puchkov.


Fot. 2 Powitanie J.E. Konsula Generalnego Federacji Rosyjskiej w Gdańsku – p. Sergey’a  Puchkov’a.

J.E Konsul Honorowy Królestwa Szwecji - dr Tadeusz Iwanowski omówił priorytety szwedzkiej prezydencji ze szczególnym uwzględnieniem współpracy w Europie Bałtyckiej. Podczas konferencji zaakcentowano rolę Akademii Morskiej w kształceniu kadr dla gospodarki morskiej. Mgr Ewa Kurjata  z Urzędu Miasta Szczecina przekazała uczestnikom forum CD-rom z kompletem Zeszytów Bałtyckich. Ten popularno naukowy periodyk wydawany we współpracy z Uniwersytetem Szczecińskim w latach 1999 – 2009  staje się ważną platformą wymaniany poglądów praktyków i teoretyków Europy Bałtyckiej.

Fot. 3 Goście honorowi: J.E Konsul Honorowy Królestwa Szwecji - dr Tadeusz Iwanowski, Prorektor Akademii Morskiej w Gdyni – prof. dr hab. inż. Leszek Morawski, były Rektor Akademii Morskiej w Gdyni, Dziekan Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa - Prof. dr hab. inż. Piotr Przybyłowski.

W drugim dniu Forum odbył się warsztat naukowy „Bałtycka Mozaika” przygotowany przez słuchaczy Studium Podyplomowego Turystyki i Hotelarstwa Akademii Morskiej w Gdyni. Poparcia dla dalszych działań i życzenia kolejnych sukcesów udzielił organizatorom Forum Europa Nostra Wicemarszałek Województwa Pomorskiego – p. Mieczysław Struk.

Fot. 4 Gość honorowy Wicemarszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk.

Za wyróżnienie i zaszczyt dla realizatorów konferencji można uznać propozycję prezentacji Forum Europa Nostra jako przykładu dobrej praktyki w Regional Review. Jest to prestiżowy periodyk Parlamentu Europejskiego. Specjalne wydanie z naszym artykułem ukaże się w 27 państwach w przededniu ogłoszenia Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego.

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

T.Studzieniecki
10.06.2009
Wprowadzenie:
i.wierzbowska 10.06.2009
Ostatnia modyfikacja:
i.wierzbowska 09.12.2016