II Forum Europa Nostra w Gminie Stegna

W dniach 29-30 maja 2009 roku w Gminie Stegna w Ośrodku Wypoczynkowym „Bałtyk” odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Granice, ruch osobowy i integracja w Europie Bałtyckiej” zorganizowana w ramach II Forum Europa Nostra. Głównymi organizatorami konferencji byli: Akademia Morska z Gdyni, Międzynarodowa Organizacja Pozarządowa Academia Europa Nostra oraz Gmina Stegna. Podczas otwarcia II Forum Europa Nostra uczestnicy obejrzeli film pt. „Amber Road”. Dokument - dotyczący historii, rozwoju i promocji produktów turystycznych bazujących na dziedzictwie bursztynu - zainspirował zebranych do dyskusji. Padły konkretne propozycje współpracy polsko-rosyjskiej w zakresie turystyki ze szczególnym uwzględnieniem Mistrzostw Świata w Poławianiu Bursztynu.  Studium przypadku  konstruktywnej współpracy międzynarodowej w regionie przedstawił Sekretarz Generalny Związku Miast Bałtyckich. Przedstawiciele Zarządu Academia Europa Nostra wręczyli Prorektorowi Akademii Morskiej z Gdyni prof. Leszkowi Morawskiemu List Intencyjny dotyczący wspólnych działań na rzecz powstania i rozwoju Europejskiego Szlaku Kulturowego „Szlak Bursztynowy”,  podpisany w dniu 11 marca 2008 roku podczas XV Międzynarodowych Targów Bursztynu i Kamieni Jubilerskich „Amberif”. Gest ten stanowił wyraz poparcia koncepcji „Autostrady Morskiej”. Połączenie morskie Polska-Szwecja stanowi naturalne dopełnienie planowanej Autostrady Bursztynowej łączącej Bałtyk z Adriatykiem. Prorektor Akademii  Morskiej w Gdyni,   w kontekście zbliżającego się jubileuszu dziewięćdziesięciolecia szkolnictwa morskiego w Polsce  podkreślił potrzebę lobbingu na rzecz rozwoju gospodarki morskiej. Ze względu na nowe interesujące propozycje i projekty współpracy bilateralnej i transgranicznej uznano  za celowe powołanie grupy roboczej, która opracuje program wyjazdu studyjnego do Federacji Rosyjskiej. Wyjazd odbędzie się na początku  2010 roku. 

W konferencji udział wzięli naukowcy z Akademii Morskiej w Gdyni, Uniwersytetu Gdańskiego, Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku, Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku oraz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Białej Podlaskiej. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele korpusu konsularnego w tym:  J.E. Konsul Generalny Federacji Rosyjskiej w Gdańsku –  p. Sergey Puchkov i  J.E Konsul Honorowy Królestwa Szwecji  - dr Tadeusz Iwanowski, Prorektor Akademii Morskiej w Gdyni – prof. Leszek Morawski, były Rektor Akademii Morskiej w Gdyni, Dziekan Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa - Prof. Piotr Przybyłowski, Prorektor Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku  –  doc. Halina Jendrasik, Sekretarz Generalny Związku Miast Bałtyckich - p. Paweł Żaboklicki, Przedstawiciel Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej - dr Jacek Olszewski, Prezes Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej - p. Marta Chełkowska, Wójt gminy Stegna  - p. Eugeniusz Wyrzykowski. 
W imieniu Marszałka Województwa Pomorskiego adres powitalny wygłosił Wicemarszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk.  W swoim wystąpieniu gospodarz województwa omówił  ideę Roku Regionu Morza Bałtyckiego oraz odniósł się do priorytetów Strategii UE  dla Regionu Morza Bałtyckiego. W drugim dniu trwania Forum odbył się warsztat naukowy „Bałtycka Mozaika” przygotowany przez słuchaczy Studium Podyplomowego Turystyki i Hotelarstwa Akademii Morskiej w Gdyni pod kierunkiem dr. Tomasza Studzienieckiego. 

Forum Europa Nostra stanowi wydarzenie o znaczeniu międzynarodowym. Uczestnicy konferencji  zaproponowali kierunki dalszych działań a także zidentyfikowali liczne bariery współpracy (w tym utrudnienia wynikające z funkcjonowania Strefy Schengen). Podczas dyskusji poszukiwano rozwiązań systemowych uwzględniających fakt, że dalsza współpraca musi obejmować wszystkie państwa Europy Bałtyckiej a nie tylko członków Unii Europejskiej. Referaty i wnioski znajdą się w publikacji, która przekazana zostanie do organizacji bałtyckich oraz przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej. W aspekcie zbliżającej się polskiej prezydencji w Unii Europejskiej Forum Europa Nostra wzmocniło pozycje Polski jako ważnego aktora Europy Bałtyckiej.

Patronatów medialnych udzielili: Telewizja Polska S.A. w Gdańsku,  Radio Gdańsk, Wrota Pomorza oraz Polska Dziennik Bałtycki.
   
  

   

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

Rzecznik AMG
07.06.2009
Wprowadzenie:
i.wierzbowska 07.06.2009
Ostatnia modyfikacja:
i.wierzbowska 09.12.2016